Rälsbussfest på söndag!

Vår tredje rälsbuss namnges kl 13.30 på söndag i Kärrgruvan under medverkan av två hemliga gäster. 5 priser utlottas bland de som röstat på vinnande namn. Festligt blir det också för alla som åker med på söndag. Mot uppvisande av en inköpt tågbiljett från 16 aug bjuder Elsa Anderssons konditori på fika antingen på söndag eller under den kommande veckan.

OBS! vi har begränsat antal platser till 67 vuxna per tur (50 %) Barn i vuxens sällskap får följa med utöver detta. Därför säkrast att stiga på i Kärrgruvan eller i Ängelsberg och köpa biljetten där.!

Avgång från Kärrgruvan 9.25, 11.35 och 14.35. Från Ängelsberg 10.30 och 12.30.

Välkomna

Nu rullar vi igång!

Högfors station

14 juni startar vår sommartrafik som pågår t o m den 16 augusti.
Den 14 juni kl 13.30 håller vi vårt årsmöte vid stationshuset – utomhus om det är möjligt. Regnar det så håller vi till inne i en rälsbuss.

VIKTIGT MEDDELANDE till dig som vill åka med oss – För att kunna hålla avstånd på våra rälsbussar har vi halverat antal sittplatser. Vilket innebär enbart 44 st per tur. Efter 44 sålda platser måste vi tyvärr sätta stopp i normalfallet. Familjer kan få sitta tätare vilket då ökar antalet platser. Vi rekommenderar dock alla att om möjligt åka från Kärrgruvan där vi även har en säker biljettförsäljning i stationen. Från Ängelsberg säljer vi som vanligt biljetterna på perrongen.

Som läget är nu kan vi tyvärr inte planera några utflyktsresor. Söndagsresorna är möjliga tack vare att de är reguljär trafik där vi följer reglerna för sådana.

Information om vår trafik finns på vår hemsida och Facebook-sida, alternativt via tel 070-3520106 där Birgitta svarar på frågor och tar emot bokningar.

Trafikuppdatering

Tyvärr så är de tidigare planerade ångbåtsturerna inställda i år.

Vi räknar dock med att kunna köra söndagstrafiken Kärrgruvan – Norberg – Ängelsberg som vanligt från den 14 juni, eftersom det är reguljär trafik. Vi kan koppla ihop flera rälsbussar för att få gott om plats ombord.

ENJ renoverar vidare

Y7 1151 vid vår perrong i Ängelsberg

Under 2019 har mycket arbete lagts på renoveringen av Y7 1151, bland annat är den nu lackerad i rätt färger.

Jobbet med Y7 1151 fick flera av våra medlemmar att börja fundera på att ta itu med vår Scania landsvägsbuss. Att gå från tanke till handling kan vara svårt, men nu är faktiskt renoveringen igång. En del är gjort genom åren. Nu jobbas det hårt med att skilja karossen från chassiet för att lättare kunna laga rostskadade delar.

Vi har finansierat bussen genom att sälja stolar där du får ditt namn.
Fyra stolar finns kvar. En stol kostar 1000 kr som du betalar till vårt plusgiro 24 74 93 – 0

Vill du vara med och hjälpa till?
Kontakta Anders Bjälevik på tel 070-238 34 23 för mer information.

Sten Nordström

Insidan av vår Scania landsvägsbuss

Vår trafik 2020

Y7 och lupiner. Foto: Tomas Persson

Vår söndagstrafik startar den 14 juni och pågår fram till och med 16 augusti.

18 juli finns det planer för en resa till Ängelsberg där det är en Blues-afton.

Som vanligt finns det möjlighet till att chartra våra rälsbussar för egna resor.

Kontakta Birgitta på tel 070-352 01 06 för mera information.

Medlemsavgiften för 2020

ENJ på besök i Gävle

Här kommer information om vår medlemsavgift för 2020, som är oförändrad:

100:- för ungdom och pensionär,
170:- för övriga och
220:- för familjemedlemskap

Betalning görs till ENJ:s plusgiro 24 74 93-0
För betalning från utlandet så kan ENJ:s IBAN-nummer användas:
SE34 9500 0099 6042 0247 4930

20 år har gått

1999 bildades ENJ genom att en förening i Norberg som bildats för att bevara lokstallet i Kärrgruvan gick ihop med en förening i Ängelsberg som syftade till att bevara lokstallet där.

Idag äger ENJ båda dessa lokstall och har fått spåranslutning till båda med egna spår. I Kärrgruvan har vi en egen station på samma plats som den tidigare. Sedan ifjol används spåret även för utbildning av förare åt Infranord, något som även kan nyttjas av andra.

Vår järnväg som var nedläggningshotad redan 1999 men som räddades den gången genom att ENJ började med dressinåkning är nu upprustad för att kunna köra gods på. Detta blev möjligt när Norbergs Järnvägs AB bildades och fick arrendera spåret av Trafikverket. Utöver ENJ:s trafikering är det tänkt att transporter från Bålsjön och Spännarhyttan ska nyttja spåret.

Sist men inte minst så äger ENJ nu tre Y7-motorvagnar och en manövervagn. Dressinerna har vi kvar men det är tyvärr inte möjligt att kombinera dessa med den reguljära trafiken.

Sten Nordström, ordförande i ENJ

Slipersbytet på Norbergsbanan

Slipersbytet på Norbergsbanan har pågått sedan våren 2018. Slipersbytet omfattar hela sträckan från Snyten till Kärrgruvan som är 14 km. Hittills har cirka 9100 slipers bytts ut. I övrigt pågår som vanligt en hel del underhållsarbete inför kommande säsong.

Man kan även följa föreningens arbete på Facebook – där kommer tätare uppdateringar kring allt arbete som pågår.

ENJ på Facebook

Spikning på rundgångsspåret i Kärrgruvan och i södra delen av bangården pågår byte av slipers i växlarna. Foto: Sten Nordström 2018

Spikning på rundgångsspåret i Kärrgruvan, och i södra delen av bangården pågår byte av slipers i växlarna. Foto: Sten Nordström 2018

Rensning av vägövergång 2018. Foto: Tommy Wallström

Sista reguljära söndagstrafiken 2016

Idag söndag den 21/8 2016 gick de sista turerna från Kärrgruvan till Ängelsberg för i år.

Många resande och faktiskt även ett helt barnkalas åkte med oss under dagen.

Vi hade även öppet hus i vårt lokstall i Kärrgruvan mellan kl 12-15 med många intresserade besökare, unga som gamla.

Kärrgruvans station 2016-08-21

Kärrgruvans station 2016-08-21

Kärrgruvans lokstall, öppet hus 2016-08-21

Kärrgruvans lokstall, öppet hus 2016-08-21