Ingen rälsbusstrafik under 2024

Tågmöte i Ängelsberg 2022

Tyvärr blir det ingen rälsbusstrafik i år.
Våra tillstånd gick ut i fjol och vi har arbetat med att få nya sedan dess.
Nya lagar och andra krav gör att det är mycket som ska tas fram.

Alla våra föreskrifter ska gås igenom och en hel del nya ska tas fram.
Eftersom vi fått börja om från början räknar vi med att det tar ett år.
Det är tråkigt att det blivit så här men vår plan är att köra igen 2025!

Styrelsen i ENJ genom Sten Nordström, ordförande

Glädjande beslut från Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har 2022-02-25 beslutat att ENJ är att anse som museiorganisation i
avgiftshänseende enligt 3 kap. 2 § Transportstyrelsens föreskrifter om
avgifter (TSFS 2016:105).

ENJ hade i december 2021 ansökt om att återigen få anses som en museiorganisation i avgiftshänseende gentemot Transportstyrelsen. Detta efter att Transportstyrelsen tidigare beslutat att ENJ inte längre omfattades av den avgiftsnedsättning som finns för museiorganisationer. Detta skulle i så fall ha inneburit en årlig kostnad på närmare 90.000 kr per år för ENJ.

Transportstyrelsens nya beslut är mycket glädjande för ENJ då en högre avgiftsnivå hade slagit hårt mot föreningens ekonomi.

För mer information, kontakta:
Sten Nordström, ordförande i ENJ, tel: 0703793697

Hänt i sommar

Den 15 augusti gick vår sista söndagstur i ett annorlunda klimat än det vanliga i år.

Slutet blev svalt och mulet men trots det så hade vi 133 resenärer den dagen. Totalt har vi haft 1689 resande på våra söndagsturer. Många har varit från närområdet och det har tydligt märkts att hemester varit mångas val i år.

MEN trafikåret är inte slut ännu. Vi har flera planerade turer på gång. I samband med kulturarvsdagarna 11-12 september blir det Upptäcksresa till Högfors och Skulpturparksresa med afternoon tea till Ängelsberg.

Vi gör mycket arbete på andra områden än våra resor. Normalt är underhåll av spår och fordon. Utbildning av personal är en viktig sak i vårt säkerhetsarbete och en del av detta har varit att kunna ordna en utbildning för tre nya Y7-förare. Alla tre har nu varit i tjänst på söndagsturerna.

Till sist:
Den tråkiga följden av Transportstyrelsens beslut att vi inte är ett levande arbetslivsmuseum som bedriver kuturhistorisk verksamhet innebär en årlig kostnad på närmare 90 000 kr per år för ENJ. Naturligtvis en helt omöjlig kostnad att få utöver underhåll av spår, fordon, station och två lokstall.

Vi har överklagat detta beslut och och väntar på ett utslag från förvaltningsrätten i Falun, förhoppningsvis i närtid.

Sten Nordström, ordförande i ENJ

ENJ renoverar vidare

Y7 1151 vid vår perrong i Ängelsberg

Under 2019 har mycket arbete lagts på renoveringen av Y7 1151, bland annat är den nu lackerad i rätt färger.

Jobbet med Y7 1151 fick flera av våra medlemmar att börja fundera på att ta itu med vår Scania landsvägsbuss. Att gå från tanke till handling kan vara svårt, men nu är faktiskt renoveringen igång. En del är gjort genom åren. Nu jobbas det hårt med att skilja karossen från chassiet för att lättare kunna laga rostskadade delar.

Vi har finansierat bussen genom att sälja stolar där du får ditt namn.
Fyra stolar finns kvar. En stol kostar 1000 kr som du betalar till vårt plusgiro 24 74 93 – 0

Vill du vara med och hjälpa till?
Kontakta Anders Bjälevik på tel 070-238 34 23 för mer information.

Sten Nordström

Insidan av vår Scania landsvägsbuss

Medlemsavgiften för 2022

ENJ på besök i Gävle

Här kommer information om vår medlemsavgift för 2022, som är oförändrad:

100:- för ungdom och pensionär,
170:- för övriga och
220:- för familjemedlemskap

Betalning görs till ENJ:s plusgiro 24 74 93-0
För betalning från utlandet så kan ENJ:s IBAN-nummer användas:
SE34 9500 0099 6042 0247 4930

20 år har gått

1999 bildades ENJ genom att en förening i Norberg som bildats för att bevara lokstallet i Kärrgruvan gick ihop med en förening i Ängelsberg som syftade till att bevara lokstallet där.

Idag äger ENJ båda dessa lokstall och har fått spåranslutning till båda med egna spår. I Kärrgruvan har vi en egen station på samma plats som den tidigare. Sedan ifjol används spåret även för utbildning av förare åt Infranord, något som även kan nyttjas av andra.

Vår järnväg som var nedläggningshotad redan 1999 men som räddades den gången genom att ENJ började med dressinåkning är nu upprustad för att kunna köra gods på. Detta blev möjligt när Norbergs Järnvägs AB bildades och fick arrendera spåret av Trafikverket. Utöver ENJ:s trafikering är det tänkt att transporter från Bålsjön och Spännarhyttan ska nyttja spåret.

Sist men inte minst så äger ENJ nu tre Y7-motorvagnar och en manövervagn. Dressinerna har vi kvar men det är tyvärr inte möjligt att kombinera dessa med den reguljära trafiken.

Sten Nordström, ordförande i ENJ

Slipersbytet på Norbergsbanan

Slipersbytet på Norbergsbanan har pågått sedan våren 2018. Slipersbytet omfattar hela sträckan från Snyten till Kärrgruvan som är 14 km. Hittills har cirka 9100 slipers bytts ut. I övrigt pågår som vanligt en hel del underhållsarbete inför kommande säsong.

Man kan även följa föreningens arbete på Facebook – där kommer tätare uppdateringar kring allt arbete som pågår.

ENJ på Facebook

Spikning på rundgångsspåret i Kärrgruvan och i södra delen av bangården pågår byte av slipers i växlarna. Foto: Sten Nordström 2018

Spikning på rundgångsspåret i Kärrgruvan, och i södra delen av bangården pågår byte av slipers i växlarna. Foto: Sten Nordström 2018

Rensning av vägövergång 2018. Foto: Tommy Wallström