månadsarkiv: juni 2024

Ingen rälsbusstrafik under 2024

Tågmöte i Ängelsberg 2022

Tyvärr blir det ingen rälsbusstrafik i år.
Våra tillstånd gick ut i fjol och vi har arbetat med att få nya sedan dess.
Nya lagar och andra krav gör att det är mycket som ska tas fram.

Alla våra föreskrifter ska gås igenom och en hel del nya ska tas fram.
Eftersom vi fått börja om från början räknar vi med att det tar ett år.
Det är tråkigt att det blivit så här men vår plan är att köra igen 2025!

Styrelsen i ENJ genom Sten Nordström, ordförande