Dokument

ENJs Föreskrifter:

ENJF 0:0 Föreskrifter:

ENJF 00. Utg 2. 2012-04-20 Ver 2016-11-07.pdf

ENJF 0:2 Åtgärder vid olycka och missöden:

ENJF 00. Utg 2. 2012-04-20 Ver 2016-11-07.pdf

ENJF 0:3 Säkerhetsstyrning:

ENJF 03. Utg 3. 2012-02-19 Ver. 2016-11-07.pdf

ENJF 03.1 Säkerhetsordning:

ENJF 03. Utg 3. 2012-02-19 Ver. 2016-11-07.pdf

ENJF 0:4 Instruktion för trafikering av banan Snyten-Kärrgruvan:

ENJF 04 Instruktion för trafikering av banan Snyten-Kärrgruvan.pdf

ENJF 0:5.1 Personal i säkerhetstjänst vid ENJ

ENJF 05.1. Utg 2. 2012-04-20.pdf

ENJF 0:6 Drift- och underhållsrutiner

ENJF 06. Utg 1. 2006-08-16 ver 2016-09-29.pdf

ENJF 0:9 Fordonsregister

ENJF 09. Utg 2. 2012-04-20.pdf

ENJF 012 Instruktion för trafikering av lokstallsspår i Kärrgruvan

ENJF 012. Utg 2. 2009-05-31.pdf

ENJF 0:13 Instruktion för trafikering av ENJ-spåret i Ängelsberg

ENJF 0:14 Spårunderhålls instruktion

ENJF 014. Utg. 1. 2011-08-01.pdf

ENJF 0:15 Förarens regelbok

ENJF 015. Utg. 1. 2012-04-20 Ver. 161007.pdf

ENJF 0:16 Signalgivarens regelbok

ENJF 016. Utg. 1. 2012-04-20 Ver. 161007.pdf

ENJF 0:17 Bemanning och funktion

ENJF 017 Utg 1 2015-03-01 Ver. 150301.pdf

ENJF 0:18 Avgångsprocedur

ENJF 018 Utg 1 2015-03-01 Ver 150301.pdf

ENJF 0:19 Broms

ENJF 019 Utg 1 2015-03-01 Ver. 150301.pdf

ENJF 0:20 Storlek, sammansättning, iordningställande av fordonssätt

ENJF 020 Utg 1 2015-03-01 Ver. 150301.pdf

ENJF 0:21 Växlingsinstruktion

ENJF 021 Utg 1 2015-03-01 Ver. 150301.pdf

ENJF 0:22 Hastighetsuppgifter och vagnviktstabeller

ENJF 022 Utg 1 2015-03-01 Ver. 150301.pdf

ENJF 0:23 Övervakning och analys

ENJF 023. Utg 1. 2016-06-01 ver 2016-10-18.pdf

EPS:

ENJ_client.exe