månadsarkiv: februari 2022

Glädjande beslut från Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har 2022-02-25 beslutat att ENJ är att anse som museiorganisation i
avgiftshänseende enligt 3 kap. 2 § Transportstyrelsens föreskrifter om
avgifter (TSFS 2016:105).

ENJ hade i december 2021 ansökt om att återigen få anses som en museiorganisation i avgiftshänseende gentemot Transportstyrelsen. Detta efter att Transportstyrelsen tidigare beslutat att ENJ inte längre omfattades av den avgiftsnedsättning som finns för museiorganisationer. Detta skulle i så fall ha inneburit en årlig kostnad på närmare 90.000 kr per år för ENJ.

Transportstyrelsens nya beslut är mycket glädjande för ENJ då en högre avgiftsnivå hade slagit hårt mot föreningens ekonomi.

För mer information, kontakta:
Sten Nordström, ordförande i ENJ, tel: 0703793697